Orange Jobs

Jak przyciągnąć zmotywowane, utalentowane i dopasowane do organizacji osoby, tak aby przełożyło się to na innowacyjność firmy i jej relacje z otoczeniem? To pracownicy tworzą produkty czy usługi firmy oraz dbają o kontakt z klientami i interesariuszami. Zatem budowanie wizerunku firmy wśród potencjalnych pracowników to kluczowy element w kontekście komunikacji korporacyjnej i umacniania reputacji.